94. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 22. 8. 2022 15:00 - (není zadáno)
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
482/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 750, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
483/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 757, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
484/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
485/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9
Číslo usnesení
486/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, Bří Venclíků ul., Praha 9
Číslo usnesení
487/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1070, Bří Venclíků ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
488/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
489/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo usnesení
490/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14
Číslo usnesení
491/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
492/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
12.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 695, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
493/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
13.
Jednání
na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu
Číslo usnesení
494/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
14.
Jednání
na zřízení poradenského pracoviště k podpoře preventivně výchovné péče na území MČ Praha 14
Číslo usnesení
495/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
15.
Jednání
na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. 04/SMP/14 ze dne 9. 4. 2014 v objektu č.p. 530, ul. Sadská, Praha 14
Číslo usnesení
496/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
16.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě
Číslo usnesení
497/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
17.
Jednání
na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, schválení dodatku č. 2 k Pravidlům družstevní privatizace
Číslo usnesení
498/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
18.
Jednání
na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
499/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
19.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
500/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
20.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
501/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
21.
Jednání
na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
502/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
22.
Jednání
na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 2023
Číslo usnesení
503/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
23.
Jednání
na poskytnutí dotací v programu „Víceletá podpora realizace sociálních služeb registrovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, na roky 2021 – 2022, 2. KOLO /dofinancování služeb/“ na rok 2022
Číslo usnesení
504/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
24.
Jednání
informace k petici o zachování zdravotní péče v objektu poliklinika Klánovická
Číslo usnesení
505/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Kouklík Martin
Poř. číslo
25.
Jednání
informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí
Číslo usnesení
506/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
26.
Jednání
k obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo usnesení
507/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
27.
Jednání
novely nařízení č. 10 /2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“)
Číslo usnesení
508/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Číslo usnesení
509/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022
Číslo usnesení
510/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo usnesení
511/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
na plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022
Číslo usnesení
512/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
32.
Jednání
na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2021/2022 z hlavní činnosti
Číslo usnesení
513/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
33.
Jednání
k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140
Číslo usnesení
514/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
34.
Jednání
na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „Podpora žáků s OMJ II“ reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001706
Číslo usnesení
515/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony III“ reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021241
Číslo usnesení
516/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
36.
Jednání
na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastrozařízení č. j. 0020/2018/OI/1080 na ZŠ Šimanovská 16
Číslo usnesení
517/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
37.
Jednání
na zajištění připojení k distribuční soustavě PRE distribuce, a.s. v rámci akce "Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků"
Číslo usnesení
518/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
38.
Jednání
k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2575/547, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
519/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
39.
Jednání
k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2313/2, k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
520/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k umístění nové základové stanice pro mobilní operátory na pozemku parc. č. 2668/4, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
521/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14 na základě žádosti MHMP
Číslo usnesení
522/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 1631/1, k. ú. Hloubětín se společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Číslo usnesení
523/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
43.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 782/23 a parc. č. 782/42 k. ú. Hloubětín
Číslo usnesení
524/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
44.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky parc. č. 921/48 a parc. č. 947, k. ú. Hostavice
Číslo usnesení
525/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
45.
Jednání
na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0064/2019/OHS_OddT/1050 ze dne 25. 2. 2019
Číslo usnesení
526/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
46.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k zajištění akce MČ Praha 14 "Den s Prahou 14"
Číslo usnesení
527/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
47.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy se společností K INSPIRE s.r.o., IČO: 64256090
Číslo usnesení
528/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
48.
Jednání
na ukončení nájemní smlouvy výpovědí
Číslo usnesení
529/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
49.
Jednání
na vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“
Číslo usnesení
530/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
50.
Jednání
na zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14“ realizovaného ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo usnesení
531/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
51.
Jednání
na schválení Organizačního řádu Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
532/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Jelenová Zuzana, PhDr.
Poř. číslo
52.
Jednání
k Memorandu o prohloubení spolupráce a vytvoření podmínek pro dokončení obytné zástavby jižně od ul. Bryksova mezi MČ Praha 14 a obchodní společností CANABA - Pozemní stavby s.r.o., Štětkova 1001/5, Praha 4
Číslo usnesení
533/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
53.
Jednání
na uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností CANABA - Pozemní stavby s.r.o. , IČO:63146452, Štětkova 1001/5, Praha 4 a MČ Praha 14
Číslo usnesení
534/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
54.
Jednání
na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 221/435, k. ú. Černý Most
Číslo usnesení
535/RMČ/2022
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
94. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 22. 8. 2022 15:00 - (není zadáno)

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...