18. na uzavření smlouvy o podnájmu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 499/RMČ/2022
Předkladatel: Kouklík Martin
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 499/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o podnájmu


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1+0 ( 31,8 m ) v objektu č.p. 1610, Broumarská ul., Praha 9 od 28. 9. 2022 do 31. 12. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření podnájemní smlouvy mezi Technickými službami Prahy 14 SP, s.r.o. a podnájemcem na užívání bytu č. 2 o velikosti 1+0 ( 31,8 m ) v ul. Broumarská 1610, Praha 9 na dobu určitou 3 měsíců od 28. 9. 2022 do 31.12. 2022

    Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

    Termín plnění: 26.08.2022

    0


Na vědomí:

OSVZ, Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

18. na uzavření smlouvy o podnájmu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 499/RMČ/2022
Předkladatel: Kouklík Martin

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...