16. na uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 497/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 497/RMČ/2022


na uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě k zajištění agendy spojené se správou bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 čj.: 0516/2020/SMP14/1170 ze dne 30. 6. 2020, a to ve znění dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. podepsat dodatek č. 2 dle výroku č. I. a prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. zajistit uzavření uvedeného dodatku č. 2

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

16. na uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 497/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...