28. na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 509/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 509/RMČ/2022


na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

 1. schválit poskytnutí mimořádné odměny v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona následujícím členům ZMČ Praha 14:

  • MUDr. Janu Kaufmanovi             ve výši 6.421,- Kč,
  • Jaroslavovi Vernerovi                  ve výši 6.421,- Kč,
  • MUDr. Kateřině Pavlíčkové         ve výši 6.421,- Kč,
  • Mgr. Ireně Kolmanové                 ve výši 6.421,- Kč,

  kdy důvodem poskytnutí mimořádné odměny je skutečnost, že výše jmenovaní plnili zvlášť významný úkol, spočívající v zajištění časově náročné činnosti dle ust. § 43 odst. 1 zákona, tedy v opatření listin o právním jednání městské části Praha 14 doložkami, a to v období od 1. 1. 2022 do září 2022

  0

II. ukládá

 1. předložit poskytnutí mimořádných odměn ke schválení na nejbližší jednání ZMČ Praha 14

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 06.09.2022

  0


Na vědomí:

KÚ - PO, OŘEŠ, OPKČ

28. na poskytnutí mimořádné odměny členům ZMČ Praha 14 v souladu s ust. § 89, odst. 1, písm. o) a § 57 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 509/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...