46. na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k zajištění akce MČ Praha 14 "Den s Prahou 14"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 527/RMČ/2022
Předkladatel: Jan Liška
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 527/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k zajištění akce MČ Praha 14 "Den s Prahou 14"


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městskou částí Praha 14 a  hl. m. Prahou k zajištění realizace akce "Den s Prahou 14", smlouva je přílohou č. 1

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce dle přílohy č. 1

    Zodpovídá: Ing. Jan Liška, člen rady

    Termín plnění: 09.09.2022

    0


Na vědomí:

OSŘK, OSM

46. na uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků k zajištění akce MČ Praha 14 "Den s Prahou 14"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 527/RMČ/2022
Předkladatel: Jan Liška

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...