51. na schválení Organizačního řádu Praha 14 kulturní

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 532/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 532/RMČ/2022


na schválení Organizačního řádu Praha 14 kulturní


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. Organizační řád příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 01.09.2022

    0


Na vědomí:

Praha 14 kulturní

51. na schválení Organizačního řádu Praha 14 kulturní
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 532/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...