35. na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony III“ reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021241

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 516/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 516/RMČ/2022


na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony III“ reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021241


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem Základní školy, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964, Mgr. Jaroslavem Šupkou a Základní školou, Praha 9 – Černý Most, Vybíralova 964, IČO: 61386618, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dohody o provedení práce dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 31.08.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, OPKĆ, ZŠ Vybíralova 

35. na uzavření dohody o provedení práce mezi ředitelem základní školy jako zaměstnancem a základní školou jako zaměstnavatelem v rámci projektu „ZŠ Vybíralova - Šablony III“ reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021241
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 516/RMČ/2022
Předkladatel: Jelenová Zuzana, PhDr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...