40. k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k umístění nové základové stanice pro mobilní operátory na pozemku parc. č. 2668/4, k. ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 521/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 521/RMČ/2022


k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k umístění nové základové stanice pro mobilní operátory na pozemku parc. č. 2668/4, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

 1. s pronájmem či prodejem části pozemku o výměře 8x8 m,  parc. č. 2668/4, k. ú. Kyje, za účelem umístění nové základové stanice pro mobilní operátory

  0

II. ukládá

 1. zajisit odeslání stanoviska ohledně pronájmu/prodeje pozemku parc. č. 2668/4,
  k. ú. Kyje, Odboru hospodaření s majetkem MHMP 

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

OSM

40. k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k umístění nové základové stanice pro mobilní operátory na pozemku parc. č. 2668/4, k. ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 521/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...