31. na plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 512/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 512/RMČ/2022


na plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. plnění  příjmů a čerpání  výdajů  městské části  Praha 14  za 1. pololetí roku 2022 dle přílohy č. 1, 2, 3, 4

  příjmy                                                                                           397.881,97 tis. Kč  výdaje                                                                                          227.716,03 tis. Kč  z toho:                                                                                                                        kapitálové                                                                                      43.648,74 tis. Kč  běžné                                                                                          184.067,29 tis. Kč  financování                                                                               - 170.165,94 tis. Kč   

  0

 2. plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022 s hospodářským  výsledkem  před  zdaněním  ve  výši  117.213 tis. Kč  dle přílohy č. 5

  0

II. ukládá

 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 informaci o plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění  finančního  plánu  zdaňované  činnosti  městské části  Praha 14    za 1. pololetí roku 2022

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 06.09.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, odbory úřadu, příspěvkové organizace, SMP 14, a. s.,                           Technické služby Prahy 14 SP, s. r. o.

31. na plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 512/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (7)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...