15. na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. 04/SMP/14 ze dne 9. 4. 2014 v objektu č.p. 530, ul. Sadská, Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 496/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 496/RMČ/2022


na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. 04/SMP/14 ze dne 9. 4. 2014 v objektu č.p. 530, ul. Sadská, Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č.j.: 04/SMP/14 ze dne 9. 4. 2014 na prostory o celkové výměře 1713,62 m2 v objektu č.p. 530, ul. Sadská, Praha 9 - Hloubětín s nájemcem Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace se sídlem Praha 14, Hloubětín, Zelenečská 500, IČ: 709 20 818  a to dle přílohy č. 3 

    0

II. ukládá

  1. zajistit prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14 a.s., veškerá právní jednání s nájemcem Mateřská škola Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500, příspěvková organizace se sídlem Praha 14, Hloubětín, Zelenečská 500, IČ: 709 20 818 dle výroku č. I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM

15. na schválení uzavření dodatku k nájemní smlouvě č.j. 04/SMP/14 ze dne 9. 4. 2014 v objektu č.p. 530, ul. Sadská, Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 496/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...