17. na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, schválení dodatku č. 2 k Pravidlům družstevní privatizace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 498/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 498/RMČ/2022


na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, schválení dodatku č. 2 k Pravidlům družstevní privatizace


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. dodatek č. 2 k Pravidlům „družstevní“ privatizace bytů v domech ve svěřené správě městské části Praha 14 ze dne 12. 10. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 1 2021, dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. podepsat dodatek č. 2 a zajistit promítnutí podmínek uvedených v dodatku č. 2 do stanov bytového družstva Ronešova 1133, 1134, 1135 a předložení dodatku č. 2 oprávněným nájemcům a bytovému družstvu

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ, Správa majetku Praha 14, a.s.

17. na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, schválení dodatku č. 2 k Pravidlům družstevní privatizace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 498/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...