22. na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 503/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 503/RMČ/2022


na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 2023


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. doporučení dotační komise, pověřené hodnocením projektů k poskytnutí dotací z programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. doporučuje

 1. Zastupitelstvu městské části Praha 14 schválit poskytnutí dotací z programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení

  0

 2. Zastupitelstvu městské části schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s příjemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení, dle vzoru schváleného usnesením Rady městské části Praha 14 č. 281/RMČ/2022 ze dne 23. 5. 2022

  0

III. ukládá

 1. předložit Zastupitelstvu městské části Praha 14 návrh na poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

  Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

  Termín plnění: 06.09.2022

  0


Na vědomí:

OPKČ, OŘEŠ

22. na poskytnutí dotací v programu „Podpora pečovatelské služby pro občany MČ Praha 14“ na rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 503/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...