53. na uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností CANABA - Pozemní stavby s.r.o. , IČO:63146452, Štětkova 1001/5, Praha 4 a MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 534/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 534/RMČ/2022


na uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností CANABA - Pozemní stavby s.r.o. , IČO:63146452, Štětkova 1001/5, Praha 4 a MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností CANABA - Pozemní stavby s.r.o.,  IČO: 63146452, Štětkova 1001/5, Praha 4 a  MČ Praha 14, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. podepsat darovací smlouvu mezi obchodní společností CANABA - Pozemní stavby s.r.o. a MČ Praha 14 dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 15.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

53. na uzavření darovací smlouvy mezi obchodní společností CANABA - Pozemní stavby s.r.o. , IČO:63146452, Štětkova 1001/5, Praha 4 a MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 534/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...