30. na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 511/RMČ/2022
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 511/RMČ/2022


na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022 - dle přílohy

  schválený rozpočet                                                                                                         příjmy                                                                                 387.120,20 tis. Kč           výdaje                                                                                 541.284,90 tis. Kč           financování                                                                         154.164,70 tis. Kč

  rozpočet po 11. rozpočtovém opatření ke dni 26. 7. 2022                                             příjmy                                                                                  609.526,80 tis. Kč           výdaje                                                                              1.043.341,70 tis. Kč           financování                                                                         433.814,90 tis. Kč

  rozpočet po 12. rozpočtovém opatření ke dni 16. 8. 2022                                             příjmy                                                                                 612.231,70 tis. Kč           výdaje                                                                             1.046.046,60 tis. Kč           financování                                                                        433.814,90 tis. Kč

   

  0

II. ukládá

 1. předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.12.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ

30. na 12. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 511/RMČ/2022
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...