9. na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 490/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 490/RMČ/2022


na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 na dobu určitou – 2 roky, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou Správou majetku Praha 14, a.s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.10.2022

    0


Na vědomí:

SMP 14, a. s. 

9. na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 490/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...