47. na uzavření darovací smlouvy se společností K INSPIRE s.r.o., IČO: 64256090

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 528/RMČ/2022
Předkladatel: Krátký Jaromír
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 528/RMČ/2022


na uzavření darovací smlouvy se společností K INSPIRE s.r.o., IČO: 64256090


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření darovací smlouvy se společností K INSPIRE s.r.o., IČO: 64256090 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jaromír Krátký, místostarosta

    Termín plnění: 26.08.2022

    0


Na vědomí:

OSŘK, OŘEŠ, OPKČ

47. na uzavření darovací smlouvy se společností K INSPIRE s.r.o., IČO: 64256090
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 528/RMČ/2022
Předkladatel: Krátký Jaromír

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...