54. na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 221/435, k. ú. Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 535/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 535/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 221/435, k. ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením  smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 221/435,  k. ú. Černý Most, se společností RAILREKLAM, spol. s r. o., IČ 17047234, viz příloha č. 7

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření  smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 221/435,  k. ú. Černý Most, se společností RAILREKLAM, spol. s r. o., IČ 17047234

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.08.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

54. na uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.č. 221/435, k. ú. Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 535/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...