21. na prodloužení smlouvy o podnájmu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 502/RMČ/2022
Předkladatel: Kouklík Martin
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 502/RMČ/2022


na prodloužení smlouvy o podnájmu


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 ( 28,3 m2 ) v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit prodloužení podnájemní smlouvy mezi Technickými službami Prahy 14 SP,   s. r. o. a podnájemcem na užívání bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 ( 28,3 m2 ) v domě č.p. 25, Broumarská ul., Praha 9 na dobu určitou od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023

    Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

    Termín plnění: 26.08.2022

    0


Na vědomí:

OSVZ, Technické služby Prahy 14 SP, s.r.o.

21. na prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 502/RMČ/2022
Předkladatel: Kouklík Martin

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...