41. na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14 na základě žádosti MHMP

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 522/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 522/RMČ/2022


na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14 na základě žádosti MHMP


Rada městské části Praha 14


I. doporučuje

  1. schválit  podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14  na základě žádosti MHMP

    0

II. ukládá

  1. zajistit předložení  žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14   na nejbližší zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 06.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM

41. na podání žádosti o odnětí pozemků parc. č. 1072/280, 1072/281, v k. ú. Hloubětín ze svěřené správy MČ Praha 14 na základě žádosti MHMP
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 522/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...