50. na zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14“ realizovaného ve zjednodušeném podlimitním řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 531/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 531/RMČ/2022


na zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14“ realizovaného ve zjednodušeném podlimitním řízení


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14“, realizovaného ve zjednodušeném podlimitním řízení  

  0

 2. návrh výzvy včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy k výše uvedené veřejné zakázce

  0

II. jmenuje

 1. členy a náhradníky komise pro posouzení a hodnocení nabídek k výše uvedené veřejné zakázce

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.08.2022

  0


Na vědomí:

OD, OPKČ, OŘEŠ

50. na zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Oprava motoristických a nemotoristických komunikací ve správě městské části Praha 14“ realizovaného ve zjednodušeném podlimitním řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 531/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...