44. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky parc. č. 921/48 a parc. č. 947, k. ú. Hostavice

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 525/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 525/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky parc. č. 921/48 a parc. č. 947, k. ú. Hostavice


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření  smlouvy  o zřízení služebnosti  na pozemky parc. č. 921/48 a parc. č. 947, k. ú. Hostavice  se společností CETIN, a. s., IČO  04084063, viz příloha č. 8

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření  smlouvy  o zřízení služebnosti  na pozemky parc. č. 921/48 a parc. č. 947, k. ú. Hostavice  se společností CETIN, a. s., IČO  04084063

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 21.11.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

44. na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na pozemky parc. č. 921/48 a parc. č. 947, k. ú. Hostavice
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 525/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...