32. na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2021/2022 z hlavní činnosti

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 513/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 513/RMČ/2022


na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2021/2022 z hlavní činnosti


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s vyplacením odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2021/2022 z hlavní činnosti, dle přílohy č. 1

    0

II. ukládá

  1. seznámit ředitele základních a mateřských škol s výší poskytnuté odměny za II. pololetí školního roku 2021/2022 z hlavní činnosti

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 12.09.2022

    0


Na vědomí:

OŘEŠ, ředitelé ZŠ a MŠ

32. na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2021/2022 z hlavní činnosti
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 513/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...