29. ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 510/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 510/RMČ/2022


ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. předložit zprávu o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022 Zastupitelstvu městské části Praha 14

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 06.09.2022

    0


Na vědomí:

29. ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2022
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 510/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...