38. k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2575/547, k. ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 519/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 519/RMČ/2022


k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2575/547, k. ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. nesouhlasí

  1. s úplatným převodem pozemku parc. č. 2575/547 v k. ú. Kyje pro budoucího vlastníka sousedních pozemků z důvodu potřeby změny územního plánu

    0

II. ukládá

  1. zajisit odeslání stanoviska týkající se úplatného převodu pozemku parc. č. 2575/547, k. ú. Kyje, Odboru hospodaření s majetkem MHMP 

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM

38. k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2575/547, k. ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 519/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...