37. na zajištění připojení k distribuční soustavě PRE distribuce, a.s. v rámci akce "Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 518/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 518/RMČ/2022


na zajištění připojení k distribuční soustavě PRE distribuce, a.s. v rámci akce "Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků"


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka) se společností PREdistribuce, a.s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00 v rámci akce „Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků"

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka) se společností PREdistribuce, a.s. v rámci akce „Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků"

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 22.11.2022

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ

37. na zajištění připojení k distribuční soustavě PRE distribuce, a.s. v rámci akce "Parkoviště u ZŠ Bří Venclíků"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 518/RMČ/2022
Předkladatel: Mária Ševčíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...