33. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 514/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 514/RMČ/2022


k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. převod peněžních prostředků ve výši 200.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit převod peněžních prostředků ve výši 200.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140

  Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

  Termín plnění: 31.08.2022

  0


Na vědomí:

OŘEŠ, OI, ZŠ Bří Venclíků

33. k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 514/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...