14. na zřízení poradenského pracoviště k podpoře preventivně výchovné péče na území MČ Praha 14

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 495/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 495/RMČ/2022


na zřízení poradenského pracoviště k podpoře preventivně výchovné péče na území MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. se zřízením nového poradenského pracoviště k podpoře preventivně výchovné péče pro rodiny s dětmi na území MČ Praha 14, dle rozsahu přílohy č. 1, v prostorách patřící MHMP

    0

II. ukládá

  1. zajistit zaslání odpovědi MHMP ke zřízení poradenského pracoviště k podpoře preventivně výchovné péče na území MČ Praha 14, dle výroku č. I.

    Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s., OSM, OŘEŠ

14. na zřízení poradenského pracoviště k podpoře preventivně výchovné péče na území MČ Praha 14
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 495/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...