48. na ukončení nájemní smlouvy výpovědí

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 529/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 529/RMČ/2022


na ukončení nájemní smlouvy výpovědí


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. ukončení nájemní smlouvy č. 59/2016 ze dne 31. 5. 2016, která je blíže specifikovaná v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to výpovědí dle ustanovení § 2288 občanského zákoníku

    0

II. ukládá

  1. prostřednictvím společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. činit veškerá právní jednání k provedení výroku č. I tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

SMP 14, a. s. 

48. na ukončení nájemní smlouvy výpovědí
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 529/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...