52. k Memorandu o prohloubení spolupráce a vytvoření podmínek pro dokončení obytné zástavby jižně od ul. Bryksova mezi MČ Praha 14 a obchodní společností CANABA - Pozemní stavby s.r.o., Štětkova 1001/5, Praha 4

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 533/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 533/RMČ/2022


k Memorandu o prohloubení spolupráce a vytvoření podmínek pro dokončení obytné zástavby jižně od ul. Bryksova mezi MČ Praha 14 a obchodní společností CANABA - Pozemní stavby s.r.o., Štětkova 1001/5, Praha 4


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. Memorandum o prohloubení spolupráce a vytvoření podmínek pro dokončení obytné zástavby jižně od ul. Bryksova mezi MČ Praha 14 a obchodní společnosti CANABA - Pozemní stavby s.r.o., Štětkova 1001/5, Praha 4,  které tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, doplněné o odst. 6 článku II. - je si vědoma existence Plánu globální odpovědnosti Prahy 14 a v rámci svého projektu bude plán maximálně naplňovat

    0

II. ukládá

  1. podepsat Memorandum o prohloubení spolupráce a vytvoření podmínek pro dokončení obytné zástavby jižně od ul. Bryksova dle bodu I. tohoto usnesení

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 15.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ

52. k Memorandu o prohloubení spolupráce a vytvoření podmínek pro dokončení obytné zástavby jižně od ul. Bryksova mezi MČ Praha 14 a obchodní společností CANABA - Pozemní stavby s.r.o., Štětkova 1001/5, Praha 4
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 533/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...