25. informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 506/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 506/RMČ/2022


informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

  1. informaci o výsledku provedené kontroly výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí, dle přílohy č. I tohoto usnesení

    Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník

    Termín plnění: 22.08.2022

    0


Na vědomí:

OŽP, OV

25. informace o provedené kontrole výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany životního prostředí
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 506/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...