42. na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 1631/1, k. ú. Hloubětín se společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 523/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 523/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 1631/1, k. ú. Hloubětín se společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 1631/1,  k. ú. Hloubětín se společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., viz příloha č. 4

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 1631/1,  k. ú. Hloubětín se společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.10.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

42. na uzavření smlouvy o výpůjčce na pozemek parc.č. 1631/1, k. ú. Hloubětín se společností Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 523/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...