43. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 782/23 a parc. č. 782/42 k. ú. Hloubětín

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 524/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 524/RMČ/2022


na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 782/23 a parc. č. 782/42 k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. uzavření  smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 782/23 a parc. č. 782/42 k. ú. Hloubětín, se společností PREdistribuce, a.s., IČO  27376516, viz příloha č. 8

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření  smlouvy  o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 782/23 a parc. č. 782/42 k. ú. Hloubětín,  se společností PREdistribuce, a.s., IČO  27376516

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 21.11.2022

    0


Na vědomí:

OSM, OPKČ, OŘEŠ

43. na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky parc. č. 782/23 a parc. č. 782/42 k. ú. Hloubětín
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 524/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...