26. k obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 507/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 507/RMČ/2022


k obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška, dle přílohy č. 1 usnesení

  0

II. schvaluje

 1. připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška, dle přílohy č. 2 usnesení

  0

III. ukládá

 1. zajistit odeslání připomínek dle přílohy č. 2 Magistrátu hl. m. Prahy

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 22.08.2022

  0


Na vědomí:

hl. m. Praha, OSM 

26. k obecně závazné vyhlášce hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 507/RMČ/2022
Předkladatel: Eva Koplíková

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...