49. na vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 530/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 530/RMČ/2022


na vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. obsah zprávy o hodnocení nabídek a zápisu o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru nabídky uchazeče Společnost NEPRO & BAK – Bojčenkova (vedoucí společník: NEPRO stavební a.s., IČO: 273 42 093, se sídlem Ve žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 a společník: BAK stavební společnost, a.s., IČO: 284 02 758, se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9), jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvýhodnější

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s výběrem nabídky uchazeče Společnost NEPRO & BAK – Bojčenkova (vedoucí společník: NEPRO stavební a.s., IČO: 273 42 093 a společník: BAK stavební společnost, a.s., IČO: 284 02 758), k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“, včetně uzavření smlouvy s tímto uchazečem

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.09.2022

  0


Na vědomí:

OI, OPKČ, OŘEŠ

49. na vyhodnocení zadávacího řízení a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce domova seniorů Bojčenkova 1099“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 530/RMČ/2022
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...