39. k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2313/2, k. ú. Hloubětín

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 520/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 520/RMČ/2022


k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2313/2, k. ú. Hloubětín


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s prodejem pozemku parc. č. 2313/2, k. ú. Hloubětín, společnosti PREdistribuce a.s. za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů pro modernizaci transformačních stanic ve vlastnictví žadatele

    0

II. ukládá

  1. zajisit odeslání stanoviska týkající se prodeje pozemku parc. č. 2313/2, k. ú. Hloubětín, Odboru hospodaření s majetkem MHMP 

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2022

    0


Na vědomí:

OSM

39. k žádosti Odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 2313/2, k. ú. Hloubětín
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 520/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...