24. informace k petici o zachování zdravotní péče v objektu poliklinika Klánovická

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 505/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 505/RMČ/2022


informace k petici o zachování zdravotní péče v objektu poliklinika Klánovická


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. návrh odpovědi na petici o zachování zdravotní péče v objektu poliklinika Klánovická po výstavbě společností Central Group (CG), v rozsahu služeb alespoň jako před prodejem původního zdravotního střediska soukromými vlastníky společnosti CG dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání odpovědi na petici dle přílohy č. 1

    Zodpovídá: Martin Kouklík, člen rady

    Termín plnění: 22.08.2022

    0


Na vědomí:

OSVZ, OSM

24. informace k petici o zachování zdravotní péče v objektu poliklinika Klánovická
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 505/RMČ/2022
Předkladatel: Martin Kouklík

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...