27. novely nařízení č. 10 /2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 508/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 508/RMČ/2022


novely nařízení č. 10 /2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“)


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. návrh novely nařízení č. 10 /2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“), dle přílohy č. 1 usnesení

  0

II. schvaluje

 1. připomínky k návrhu novely nařízení č. 10 /2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“), dle přílohy č. 2 usnesení

  0

III. ukládá

 1. zajistit odeslání připomínek dle přílohy č. 2 Magistrátu hl. m. Prahy

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 22.08.2022

  0


Na vědomí:

hl. m. Praha

27. novely nařízení č. 10 /2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy, dále jen „PSP“)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 508/RMČ/2022
Předkladatel: Jiří Zajac

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...