36. na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastrozařízení č. j. 0020/2018/OI/1080 na ZŠ Šimanovská 16

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 517/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


94. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 22.08.2022

č. 517/RMČ/2022


na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastrozařízení č. j. 0020/2018/OI/1080 na ZŠ Šimanovská 16


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastrozařízení č. j. 0020/2018/OI/1080 s příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastrozařízení č. j. 0020/2018/OI/1080 s příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16

    Zodpovídá: PhDr. Zuzana Jelenová, místostarostka

    Termín plnění: 16.09.2022

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, OHS, ZŠ Šimanovská

36. na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce gastrozařízení č. j. 0020/2018/OI/1080 na ZŠ Šimanovská 16
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 517/RMČ/2022
Předkladatel: Zuzana Jelenová

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...