27. pravidelné jednání Rady městské části

Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 14. 8. 2023 15:00 - 14. 8. 2023
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“
Číslo usnesení
467/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Liška Jan, Ing.
Poř. číslo
2.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
468/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9,
Číslo usnesení
469/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
470/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
471/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + kk v č. p. 753, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
472/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
473/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9
Číslo usnesení
474/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, Kardašovská ul., Praha 9
Číslo usnesení
475/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9
Číslo usnesení
476/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
11.
Jednání
Prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
477/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
12.
Jednání
Prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
478/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
13.
Jednání
Prodloužení smlouvy o podnájmu
Číslo usnesení
479/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
14.
Jednání
k uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku se spol. REHAFIT, o.p.s.
Číslo usnesení
480/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Hejrovská Aneta
Poř. číslo
15.
Jednání
k uzavření dohody o spolupráci s poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací s Probační a mediační službou
Číslo usnesení
481/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Med Karel, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
k uzavření smlouvy o zprostředkování a správě pojištění se spol. HELIA & PARTNERS s.r.o.
Číslo usnesení
482/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
ke Zprávě pro přezkoumání systému řízení kvality vedením v roce 2023
Číslo usnesení
483/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Koplíková Eva, Mgr.
Poř. číslo
18.
Jednání
ke zrušení příspěvkové organizace Praha 14 kulturní
Číslo usnesení
484/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
19.
Jednání
na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2022/2023 z hlavní činnosti
Číslo usnesení
485/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
20.
Jednání
na uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě čj. 173/10 ze dne 14. 7. 2010 uzavřené mezi příspěvkovou organizací Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140, IČO: 63832836 jako pronajímatelem a Ing. Jiřím Mamicou, IČO: 18443052 jako nájemcem
Číslo usnesení
486/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
21.
Jednání
k uzavření smlouvy o zajištění stravovacích služeb a dodávek obědů mezi Základní školou, Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 a spol. ARTER – CATERINGOVÝ SERVIS s.r.o., zařízení školního stravování, a k poskytnutí souvisejícího příspěvku na provoz ZŠ
Číslo usnesení
487/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Kutmon Josef
Poř. číslo
22.
Jednání
k uzavření nájemní smlouvy se společností BigBoard Praha, a.s.
Číslo usnesení
488/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
23.
Jednání
k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku čj. 0472/2017/OSM/1070 se spol. CENTRUM KÁMEN s.r.o.
Číslo usnesení
489/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
24.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k záměru prodeje části pozemku parc. č. 2647/1, k.ú. Hloubětín, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví Hl. m. Prahy
Číslo usnesení
490/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
25.
Jednání
k žádosti o MHMP - odboru hospodaření s majetkem o stanovisko na úplatný převod pozemku parc. č. 2575/220. k.ú. Kyje, o výměře 10m2, ve vlastnictví Hl. m. Prahy, žadateli PREdistribuce, a.s.
Číslo usnesení
491/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
26.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 221/354, k.ú. Černý Most
Číslo usnesení
492/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
27.
Jednání
k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2825/12, k.ú. Kyje
Číslo usnesení
493/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
28.
Jednání
na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek parc. č. 2807/1, k. ú. Kyje, se společností PREdistribuce, a.s.
Číslo usnesení
494/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
29.
Jednání
k žádosti s nastavením splátkového kalendáře za užívání části pozemku parc. č. 1663/1, k. ú. Kyje
Číslo usnesení
495/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
30.
Jednání
k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2023
Číslo usnesení
496/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
31.
Jednání
k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „MŠ Chvaletická – odstranění havarijního stavu střechy“
Číslo usnesení
497/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
32.
Jednání
k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0292/2023/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“
Číslo usnesení
498/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
33.
Jednání
k posouzení návrhu Pravidel spoluúčasti investorů na rozvoji území Městské části Praha 14
Číslo usnesení
499/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Tománková Soňa
Poř. číslo
34.
Jednání
k podpisu Dohody o ukončení smlouvy na čerpání finančních prostředků z rezervy Smart Cities
Číslo usnesení
500/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
35.
Jednání
na uzavření smlouvy o podpoře systému "HelpDesk studio"
Číslo usnesení
501/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
36.
Jednání
Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě o poskytování služeb
Číslo usnesení
502/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Krátký Jaromír
Poř. číslo
37.
Jednání
k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“
Číslo usnesení
503/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Ševčíková Mária, Mgr.
Poř. číslo
38.
Jednání
k uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na stavbu "INS_FTTH_CZ_2014_12432_Praha_Rajská zahrada_1PA a INS_FTTH_CZ_2034_12432_Rajská zahrada_2PA" na pozemky v k.ú. Černý Most
Číslo usnesení
504/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
39.
Jednání
k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile Czech Republic a.s. ke stavbě „FIS_FTTH_CZ_2975_10391_00133_Praha_Hloubětín_C, PL-213040_2117650“ na pozemky v k.ú. Kyje
Číslo usnesení
505/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
40.
Jednání
na jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek k záměru na pronájem prostor Komunitního centra Kardašovská
Číslo usnesení
506/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
41.
Jednání
na uzavření kupní smlouvy se Společenstvím vlastníků Pelušková 1443, Lipnická 1448, IČO: 27108325, na část pozemku parc. č. 2886/1 v k.ú. Kyje
Číslo usnesení
507/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
Poř. číslo
42.
Jednání
k zařazení účastníka YOUR SYSTEM, spol. s r.o. do dynamického nákupního systému na služby s názvem „Dynamický nákupní systém pro outsourcing cloudových služeb“ a ke svěření pravomoci OIKT ÚMČP14 rozhodovat o zařazení účastníků do DNS
Číslo usnesení
508/RMČ/2023
Stav
Předkladatel
Zajac Jiří
27. pravidelné jednání Rady městské části
Orgán: Rada městské části Praha 14
Datum a čas jednání: 14. 8. 2023 15:00 - 14. 8. 2023

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...