17. ke Zprávě pro přezkoumání systému řízení kvality vedením v roce 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 483/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 483/RMČ/2023


ke Zprávě pro přezkoumání systému řízení kvality vedením v roce 2023


Rada městské části Praha 14


I. projednala

  1. Zprávu pro přezkoumání QMS vedením v roce 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

    0

II. ukládá

  1. zajistit zpracování Zápisu o přezkoumání QMS vedením v roce 2023

    Zodpovídá: Mgr. Eva Koplíková, tajemník

    Termín plnění: 09.08.2023

    0


Na vědomí:

OSŘK - manažer kvality

17. ke Zprávě pro přezkoumání systému řízení kvality vedením v roce 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 483/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...