10. na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 476/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 476/RMČ/2023


na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

  1. přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9 na dobu určitou –   dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou Správou majetku Praha 14, a.s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti  1 + kk v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, dle výroku I.

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2023

    0


Na vědomí:

SMP14, a.s.

10. na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 756, Bryksova ul., Praha 9
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 476/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...