1. k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 467/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 467/RMČ/2023


k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“


Rada městské části Praha 14


I. bere na vědomí

 1. zprávu o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 19. 7. 2023 (první jednání) a zprávu o posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ze dne 26. 7. 2023 (druhé jednání) k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“

  0

II. rozhodla

 1. o výběru dodavatele UnitX s.r.o., IČO: 07850646, se sídlem Italská 2581/67, 120 00 Praha 2, na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“, jehož nabídka, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení, byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější a se kterým bude uzavřena smlouva

  0

III. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání související s ukončením zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“, včetně uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem

  Zodpovídá: Ing. Jan Liška, člen rady

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

OSŘK, OŘEŠ, OPKČ

1. k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Strategie udržitelného rozvoje 2025+“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 467/RMČ/2023
Předkladatel: Liška Jan, Ing.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...