26. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 221/354, k.ú. Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 492/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 492/RMČ/2023


k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 221/354, k.ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14


I. nesouhlasí

  1. s úplatným převodem části pozemku parc. č. 221/354, k.ú. Černý Most, o výměře 250 m2 za účelem vybudování parkovacích míst

    0

II. ukládá

  1. zajistit odeslání stanoviska odboru hospodaření s majetkem MHMP

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 30.09.2023

    0


Na vědomí:

OSM

26. k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 221/354, k.ú. Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 492/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...