37. k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 503/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 503/RMČ/2023


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“

  0

 2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“

  0

II. jmenuje

 1. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“ komisi pro otevírání nabídek a komisi pro hodnocení nabídek dle neveřejné přílohy č. 2

  0

III. ukládá

 1. zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“

  Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

  Termín plnění: 31.08.2023

  0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Vybíralova

37. k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZŠ Vybíralova – odstranění havarijního stavu sportovišť“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 503/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...