38. k uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na stavbu "INS_FTTH_CZ_2014_12432_Praha_Rajská zahrada_1PA a INS_FTTH_CZ_2034_12432_Rajská zahrada_2PA" na pozemky v k.ú. Černý Most

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 504/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 504/RMČ/2023


k uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na stavbu "INS_FTTH_CZ_2014_12432_Praha_Rajská zahrada_1PA a INS_FTTH_CZ_2034_12432_Rajská zahrada_2PA" na pozemky v k.ú. Černý Most


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením Smlouvy o zřízení služebnosti se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na pozemky parc. č. 117, 130, 138, 141/1, 141/2, 141/3, 156, 5/1, 5/3 a 93/1, k.ú. Černý Most, dle přílohy č. 3

    0

II. ukládá

  1. uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na pozemky parc. č. 117, 130, 138, 141/1, 141/2, 141/3, 156, 5/1, 5/3 a 93/1, k.ú. Černý Most

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.10.2023

    0


Na vědomí:

OSM, OŘEŠ

38. k uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na stavbu "INS_FTTH_CZ_2014_12432_Praha_Rajská zahrada_1PA a INS_FTTH_CZ_2034_12432_Rajská zahrada_2PA" na pozemky v k.ú. Černý Most
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 504/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...