3. na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9,

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 469/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 469/RMČ/2023


na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9,


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. obnovu nájmu bytu č. 5 o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, na dobu určitou, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 

  0

II. ukládá

 1. Informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu č. 5 o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, dle výroku I.
   
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.09.2023

  0


Na vědomí:

SMP14,a.s.

3. na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9,
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 469/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...