39. k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile Czech Republic a.s. ke stavbě „FIS_FTTH_CZ_2975_10391_00133_Praha_Hloubětín_C, PL-213040_2117650“ na pozemky v k.ú. Kyje

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 505/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 505/RMČ/2023


k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile Czech Republic a.s. ke stavbě „FIS_FTTH_CZ_2975_10391_00133_Praha_Hloubětín_C, PL-213040_2117650“ na pozemky v k.ú. Kyje


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na pozemky parc. č. 1216, 1204/1, 2736/1, 2741 a 2740, k.ú. Kyje, dle přílohy č. 2

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile Czech Republic a.s. na pozemky parc. č. 1216, 1204/1, 2736/1, 2741 a 2740, k.ú. Kyje

    Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

    Termín plnění: 31.10.2023

    0


Na vědomí:

OSM

39. k uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností T-Mobile Czech Republic a.s. ke stavbě „FIS_FTTH_CZ_2975_10391_00133_Praha_Hloubětín_C, PL-213040_2117650“ na pozemky v k.ú. Kyje
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 505/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...