16. k uzavření smlouvy o zprostředkování a správě pojištění se spol. HELIA & PARTNERS s.r.o.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 482/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 482/RMČ/2023


k uzavření smlouvy o zprostředkování a správě pojištění se spol. HELIA & PARTNERS s.r.o.


Rada městské části Praha 14


I. schvaluje

 1. uzavření smlouvy o zprostředkování a správě pojištění se spol. HELIA & PARTNERS s.r.o., IČO: 25477871, se sídlem V Zahrádkách 987/22, 400 01 Ústí nad Labem, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

  0

II. ukládá

 1. zajistit veškerá právní jednání k provedení bodu I. tohoto usnesení 
   

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 30.11.2023

  0


Na vědomí:

KÚ, OŘEŠ, OPKČ  

16. k uzavření smlouvy o zprostředkování a správě pojištění se spol. HELIA & PARTNERS s.r.o.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 482/RMČ/2023
Předkladatel: Koplíková Eva, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...