40. na jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek k záměru na pronájem prostor Komunitního centra Kardašovská

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 506/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 506/RMČ/2023


na jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek k záměru na pronájem prostor Komunitního centra Kardašovská


Rada městské části Praha 14


I. jmenuje

 1. hodnotící komisi pro vyhodnocení nabídek k záměru na pronájem prostor Komunitního centra Kardašovská, dle přílohy č. 1

   

  0

II. ukládá

 1. zajistit informování členů hodnotící komise

  Zodpovídá: Jiří Zajac, starosta

  Termín plnění: 18.08.2023

  0


Na vědomí:

OSM, členové hodnotící komise 

40. na jmenování členů hodnotící komise pro vyhodnocení nabídek k záměru na pronájem prostor Komunitního centra Kardašovská
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 506/RMČ/2023
Předkladatel: Zajac Jiří

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...