32. k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0292/2023/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 498/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.
Městská část Praha 14
Rada městské části Praha 14

U S N E S E N Í


27. pravidelné jednání Rady městské části
konané dne 14.08.2023

č. 498/RMČ/2023


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0292/2023/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“


Rada městské části Praha 14


I. souhlasí

  1. s uzavřením dodatku č. 1 k SoD č. j. 0292/2023/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“

    0

II. ukládá

  1. zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0292/2023/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“ 

    Zodpovídá: Mgr. Mária Ševčíková, místostarostka

    Termín plnění: 31.08.2023

    0


Na vědomí:

OI, OŘEŠ, ZŠ Bratří Venclíků

32. k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0292/2023/OI_OddI/1050 na akci „ZŠ Bratří Venclíků – Rekonstrukce kuchyně“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 498/RMČ/2023
Předkladatel: Ševčíková Mária, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...